Rorjour hero

Ett serviceavtal med vår rörjour ger dig en trygg fastighet

Vår rörjour är redo när olyckan är framme! Vardag, helg eller sent på kvällen spelar ingen roll. Du får snabbt hjälp av auktoriserade rörmokare eller en spolbil när du behöver.

Testa Sveriges modernaste rörjour!

Spolbil rorjour

En mod­ern rör­jour som fixar det mesta!

Med ett ser­viceav­tal med vår rör­jour hjälper vi dig med alla typer av VVS-ären­den. Från tilltäpp­ta rör och repa­ra­tion av läckande rör till upp­tin­ing av frus­na rör samt prob­lem med värmepump och varmvattenberedare.

Med våra spol­bi­lar kan vi snabbt vara på plats när det behövs en spol­ning eller slam­sug­n­ing av dina stam­mar. Vi ager­ar direkt och kom­mer omedel­bart och fixar ditt prob­lem, van­ligtvis inom en timme.

En trygg och lyhörd servicepartner till din hjälp

Med ett serviceavtal med oss på IPIS slipper ni leta elektriker eller rörmokare när olyckan är framme.

Ni slipper även den kö som är tyvärr standard hos andra firmor för att få planerade servicejobb utförda. Valet av oss som partner ger tillgång till pålitliga installatörer dygnet runt. Fackmän som dessutom har kunskap om er fastighet, en stor trygghet för varje kund.

Skräddarsytt serviceavtal

Alltid ett anpas­sat upplägg utifrån era behov. Vi kan lev­er­era allt från min­dre ser­vice­jobb till tusen­tals plan­er­ade instal­la­tion­er var­je år.

Snabba installationer utan väntetid

Vid plan­er­ade ser­vice­up­p­drag slip­per du ledtider på 6 – 8 veck­or som är stan­dard i bran­schen. Vi kan erb­ju­da avtalsin­stal­la­tion­er från 1 timme till inom 14 dagar.

Allt inom el och vvs

Vår bredd gör att vi kan erb­ju­da anpas­sade lös­ningar till dig som kund. Vi tar hand om allt från ser­vice, sol­celler, spol­bil, lad­dboxar och myck­et annat.

Kort uppstartssträcka

Vi är det lil­la före­taget med den sto­ra kapaciteten. Det gör att vi snabbt kan kom­ma igång med våra kunder.

Ett serviceavtal där mycket eller lite ingår - du bestämmer

Med vår bakgrund som Sveriges största eljour med över 30 000 utförda jobb har vi skapat smarta och effektiva processer som gör oss till den perfekta servicepartnern.

Med oss får ni en servicepartner till allt inom el, vvs och spol! Vårt breda kunnande, moderna tänk och digitala arbetssätt banar väg för att vårt samarbete ska fungera på ett bra sätt.

Elbilstillverkare

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Sto­ra som små.

Fastighetsbolag

Vi job­bar idag med löpande ser­vice­jobb till några av Sveriges störs­ta fastighetsägare.

Energiföretag

Jourav­tal och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta aktörer.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller.

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.