Jouravtal hero

Behöver du hjälp med avloppsspolning i din fastighet?

Vi hjälper många fastighetsägare att säkerställa deras drift genom underhållsspolning av deras stammar. Med vårt serviceavtal blir du prioriterad och du kan känna dig trygg med att din fastighet är i goda händer.

Testa ett modernt företag med marknadsledande serviceavtal.

Spolbil rorjour

Våra spol­bi­lar är till­gäng­li­ga vid aku­ta & plan­er­ade arbeten

Stopp i avlopp kan bli en dyr upplevelse med kon­sekvenser som översvämn­ing som ger skador på din fastighet. Avloppsspol­ning är både en före­byg­gande insats och räd­dande åtgärd när ett stopp måste avlägsnas akut. 

Vi tar hand om såväl aku­ta sit­u­a­tion­er som regel­bun­den stam­spol­ning av din fastighet. 

En trygg och lyhörd servicepartner till din hjälp

Med ett serviceavtal med oss på IPIS slipper ni leta elektriker eller rörmokare när olyckan är framme.

Ni slipper även den kö som är tyvärr standard hos andra firmor för att få planerade servicejobb utförda. Valet av oss som partner ger tillgång till pålitliga installatörer dygnet runt. Fackmän som dessutom har kunskap om er fastighet, en stor trygghet för varje kund.

Skräddarsytt serviceavtal

Alltid ett anpas­sat upplägg utifrån era behov. Vi kan lev­er­era allt från min­dre ser­vice­jobb till tusen­tals plan­er­ade instal­la­tion­er var­je år.

Snabba installationer utan väntetid

Vid plan­er­ade ser­vice­up­p­drag slip­per du ledtider på 6 – 8 veck­or som är stan­dard i bran­schen. Vi kan erb­ju­da avtalsin­stal­la­tion­er från 1 timme till inom 14 dagar.

Allt inom el och vvs

Vår bredd gör att vi kan erb­ju­da anpas­sade lös­ningar till dig som kund. Vi tar hand om allt från ser­vice, sol­celler, spol­bil, lad­dboxar och myck­et annat.

Kort uppstartssträcka

Vi är det lil­la före­taget med den sto­ra kapaciteten. Det gör att vi snabbt kan kom­ma igång med våra kunder.

Ett serviceavtal där mycket eller lite ingår - du bestämmer

Med vår bakgrund som Sveriges största eljour med över 30 000 utförda jobb har vi skapat smarta och effektiva processer som gör oss till den perfekta servicepartnern.

Med oss får ni en servicepartner till allt inom el, vvs och spol! Vårt breda kunnande, moderna tänk och digitala arbetssätt banar väg för att vårt samarbete ska fungera på ett bra sätt.

Fastighetsbolag

Vi job­bar idag med löpande ser­vice­jobb till några av Sveriges störs­ta fastighetsägare.

Energiföretag

Jourav­tal och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta aktörer.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller.

Elbilstillverkare

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Sto­ra som små.

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.