Laddbox

Få professionell hjälp med laddboxinstallation för dina kunder

Som företag som säljer laddboxar till slutkunder vet du hur viktigt det är att kunna erbjuda en komplett lösning, inklusive professionell installation. IPIS är din pålitliga partner när det gäller laddboxinstallationer och vi har utfört tusentals installationer åt olika företag och organisationer.

Genom att samarbeta med oss kan du vara säker på att dina kunder får högkvalitativ och pålitlig installationstjänst som uppfyller deras förväntningar.

Proffs på laddboxinstallationer – välj IPIS som din installationspartner

Som företag som säljer laddboxar till slutkunder är det viktigt att kunna erbjuda en komplett lösning som inkluderar installation. IPIS är ditt självklara val som installationspartner för laddboxinstallationer.

Vi har utfört tusentals laddboxinstallationer över hela Sverige och har en gedigen erfarenhet av olika märken och modeller av laddboxar. Våra tekniker är proffs på att säkerställa en säker och korrekt installation som uppfyller alla krav och regler.

Som installationspartner kan vi erbjuda våra tjänster både som egna projekt och som en del av större projekt. Vi är flexibla och anpassningsbara för att möta dina behov och krav som företag.

Vårt mål är att skapa mervärde för våra kunder genom högkvalitativa och pålitliga tjänster. Vi arbetar snabbt och effektivt för att installera laddboxarna så snabbt som möjligt, vilket minimerar störningar för dina slutkunder.

Med oss kan du var trygg:

  • Erfarenhet: Vi har utfört tusentals laddboxinstallationer för både privata och offentliga kunder, vilket gör oss till experter på området.
  • Flexibilitet: Vi erbjuder laddboxinstallationer som en installationspartner, som egna projekt eller som en del av större projekt. Vi är flexibla och anpassar oss efter dina behov och krav.
  • Skräddarsydda lösningar: Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just dina behov och krav. Vi hjälper dig att välja den rätta laddboxen som möter dina specifika krav på kapacitet, laddningstid och annat.
  • Hög kvalitet: Vi arbetar alltid med hög kvalitet och säkerhet i fokus. Vi ser till att installationen utförs på ett korrekt och säkert sätt för att minimera risken för driftstörningar och problem.
  • Snabbhet: Vi är medvetna om att tid är värdefullt för våra kunder. Därför arbetar vi snabbt och effektivt för att utföra installationen på kortast möjliga tid, utan att kompromissa på kvaliteten.
  • Service: Vi erbjuder inte bara laddboxinstallationer, utan också service och underhåll av befintliga laddboxar. Vi finns alltid till hands för att hjälpa dig om du behöver det.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig som företag att erbjuda en komplett lösning för dina slutkunder genom vår laddboxinstallationstjänst.

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.