Larm och bevakning

Vi hjälper larm, bevakning & säkerhetsföretag

Ronderande personal, väktare, ordningsvakter och parkeringsvakter har en viktig roll när det gäller att upptäcka problem som läckage, stopp i avlopp och strömbortfall. Som kund till IPIS kan ni garantera att hjälp alltid finns nära till hands när det händer.

Vi erbjuder en mängd olika tjänster inom fastighetsunderhåll, såsom rör- och elinstallationer, slamsugning och jouravtal. Genom att samarbeta med oss kan ni utveckla er verksamhet och bredda ert erbjudande.

Jacob Larsson

Projektledare Avtal
Hej! Mitt namn är Jacob och jag är ansvarig för våra avtalskunder här på IPIS. Som ansvarig är det min uppgift att se till att vi hittar en bra lösning tillsammans med dig som kund, så att vi kan uppfylla era behov och önskemål på bästa sätt.

Kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar.
Jacob ny

IPIS är en del av säkerhetsbranschen!

IPIS har utvecklat ett omfattande nätverk av installationsproffs som kan hjälpa larm- och bevakningsföretag att bredda sina tjänster och öka sin kapacitet. Vi erbjuder expertis inom installation av olika säkerhetssystem såsom larm, kameror och passersystem.

Men det stannar inte där. Genom att bli kund hos IPIS kan larm- och bevakningsföretag även dra nytta av vårt breda utbud av tjänster, inklusive ronderande personal, väktare, ordningsvakter och parkeringsvakter. Dessa tjänster kan hjälpa till att upptäcka och åtgärda problem som till exempel läckage, avloppsstopp eller strömavbrott.

Vi strävar efter att garantera att hjälp alltid finns tillgänglig och att vi kan erbjuda våra kunder en högkvalitativ service. Som kund hos IPIS kan larm- och bevakningsföretag känna sig trygga i vetskapen om att de har tillgång till ett stort och kompetent team av installationsproffs och servicepersonal. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att bredda ditt företags erbjudande.

För larm- och bevakningsföretag som söker snabb och tillgänglig service är IPIS det självklara valet. Vårt jourteam är alltid tillgängligt för akuta ärenden och vi prioriterar alltid våra jourkunder för att säkerställa snabb service.

Våra erfarna tekniker är experter på att lösa problem och har hanterat allt från inbrott och brand till vattenläckor och strömavbrott. Genom att samarbeta med oss kan du känna dig trygg med att vi alltid finns där för att hjälpa era kunder när det behövs som mest.

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.