Natagare

IPIS hjälper nätägare att skapa mervärde

Som nätägare finns det många fördelar med att ha en förlängd arm som sträcker sig utanför det egna nätet. Genom att samarbeta med IPIS kan du erbjuda dina kunder snabb hjälp på plats när felet ligger på fastighetssidan, vilket skapar mervärde för både konsument och nätägare.

IPIS erbjuder inte bara jourtjänster utan öppnar även möjligheter för nätägare att erbjuda sina kunder andra önskade installationer som laddboxar, solceller och energiövervakning.

Jacob Larsson

Projektledare Avtal
Hej! Mitt namn är Jacob och jag är ansvarig för våra avtalskunder här på IPIS. Som ansvarig är det min uppgift att se till att vi hittar en bra lösning tillsammans med dig som kund, så att vi kan uppfylla era behov och önskemål på bästa sätt.

Kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar.
Jacob ny

Vi hjälper nätägare i hela Sverige

IPIS är marknadsledande inom fastighetsunderhåll och har utvecklat ett omfattande nätverk av installationsproffs som täcker stora delar av Sverige. Genom vårt fokus på smarta digitala lösningar och unika processer kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för varje nätägares unika behov och krav. Vi utför allt från jourutryckningar till installationer av laddboxar och vanliga servicejobb.

Vårt mål är att skapa mervärde för nätägare och deras kunder genom högkvalitativa och pålitliga tjänster.

  • Marknadsledande upptagningsområde: Vi har utvecklat ett omfattande nätverk av installationsproffs som täcker stora delar av Sverige. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda högkvalitativa tjänster till nätägare över hela landet.
  • Smarta digitala lösningar: Vi är alltid på jakt efter de senaste teknologierna och metoderna för att förbättra våra tjänster. Genom att använda smarta digitala lösningar kan vi erbjuda snabbare och mer effektiva serviceinsatser.
  • Unika processer: Vi har utvecklat unika processer som säkerställer att varje jobb utförs på ett säkert och effektivt sätt. Genom att följa våra processer kan vi garantera hög kvalitet och pålitliga resultat för våra nätägare.
  • Skräddarsydda lösningar: Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje nätägares unika behov och krav. Genom att samarbeta med oss kan nätägare skapa mervärde för sina kunder och erbjuda högkvalitativa tjänster.
  • Jourutryckningar: Vårt jourteam är alltid tillgängligt för akuta ärenden och vi prioriterar alltid våra jourkunder för att säkerställa snabb service.
  • Laddboxinstallationer: Vi är experter på installation av laddboxar och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för både privata och offentliga laddstationer.
  • Vanliga servicejobb: Vi utför en mängd olika servicejobb för nätägare, inklusive installationer, reparationer och underhåll av el- och rörledningar.

Vi på IPIS är dedikerade till att hjälpa nätägare att skapa mervärde för sina kunder och utveckla sin verksamhet. Genom vårt omfattande nätverk, smarta lösningar och unika processer kan vi erbjuda högkvalitativa tjänster till nätägare över hela Sverige. 

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att skapa fler affärer.

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.