Serviceavtal

Skräddarsydda serviceavtal för BRF och fastighetsägare

Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal för att hjälpa er att förebygga problem och undvika kostsamma driftstopp. Med vårt dedikerade team av installationsproffs och tekniker kan ni vara trygga med att era fastigheter är i säkra händer.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi genom IPIS Direkt kan hjälpa er att hålla era fastigheter i toppskick.

Heltackande partner

En heltäckande partner

IPIS strä­var vi efter att erb­ju­da våra kun­der en omfat­tande lös­ning för deras fastigheter. Vi har ett team av expert­er inom en rad oli­ka områ­den, inklu­sive elek­trik­er, rörmokare, spol­bi­lar, slam­sug, och expert­er på lad­dboxar. Vi har ock­så pro­jek­tledare som ser till att var­je pro­jekt är välplan­er­at och genom­fört på ett smidigt sätt. 

Vi tror på att erb­ju­da en hel­het­slös­ning för våra kun­der, vilket är var­för vi strä­var efter att ha en bred kom­pe­tens inom en rad oli­ka områ­den. Oavsett vad för typ av arbete som behöver utföras på din fastighet, kan du lita på att vi har expert­er­na som behövs för att göra job­bet på ett säk­ert och effek­tivt sätt. 

Anslut din brf

Anslut din BRF?

Vill du få till­gång till alla förde­lar med IPIS Direkt? Fyll i vårt enkla for­mulär för att anslu­ta dig och få till­gång till vår pri­or­it­er­ade ser­vice, egen tele­fon­lin­je och beman­nad chat för att boka både jour- och plan­er­ade arbeten.

Fastighetsagare

Fastighet­sä­gare?

Vi erb­jud­er ock­så IPIS Direkt och anpas­sade lös­ningar till både sto­ra och små fastighet­sä­gare i hela Sverige.

IPIS Serviceavtal - Säkerställer hög kvalitet och effektivitet på din fastighet!

Som fastighetsägare eller BRF är det viktigt att din fastighet fungerar smidigt och säkert för dina hyresgäster eller medlemmar. Med IPIS Serviceavtal får du en pålitlig partner som kan hjälpa dig med allt från installationer och reparationer till underhåll och besiktningar.

Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal som passar dina specifika behov och budget. Som IPIS Serviceavtalskund får du tillgång till prioriterad service, rabatterade priser och ett team av experter som alltid är redo att hjälpa dig. Vi erbjuder också regelbunden underhållsinspektion för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på din fastighet.

Kontakta oss idag för att få en offert och ta nästa steg för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på din fastighet!

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.