Underhall hero

Vi hjälper dig med underhållet - med bred kunskap

Med vårt serviceavtal kan ni få hjälp med drift och löpande underhåll. Allt från det förebyggande arbeten, det planerade underhållet eller det akuta felavhjälpande underhållet när det behövs.

En tjänst som är enkel att komma igång med!

Installationspartner i Sverige

Stor geografisk täck­n­ing — Vi sköter ditt under­håll från Boden i Norr till Ystad i söder

Med ett ser­viceav­tal hos oss på IPIS få ni en tryg­ghet att vi är till­gäng­li­ga när det behövs. 

Ni slip­per även den kö som är tyvärr stan­dard hos andra fir­mor för att få plan­er­ade ser­vice­jobb utför­da. Valet av oss som part­ner ger till­gång till pål­itli­ga instal­latör­er dygnet runt. Fack­män som dessu­tom har kun­skap om er fastighet, en stor tryg­ghet för var­je kund. 

En trygg och lyhörd servicepartner till din hjälp

Med ett serviceavtal med oss på IPIS slipper ni leta elektriker eller rörmokare när olyckan är framme.

Ni slipper även den kö som är tyvärr standard hos andra firmor för att få planerade servicejobb utförda. Valet av oss som partner ger tillgång till pålitliga installatörer dygnet runt. Fackmän som dessutom har kunskap om er fastighet, en stor trygghet för varje kund.

Symbol hexagon

Skräddarsytt serviceavtal

Alltid ett anpas­sat upplägg utifrån era behov. Vi kan lev­er­era allt från min­dre ser­vice­jobb till tusen­tals plan­er­ade instal­la­tion­er var­je år.

Symbol hexagon

Snabba installationer utan väntetid

Vid plan­er­ade ser­vice­up­p­drag slip­per du ledtider på 6 – 8 veck­or som är stan­dard i bran­schen. Vi kan erb­ju­da avtalsin­stal­la­tion­er från 1 timme till inom 14 dagar.

Symbol hexagon

Allt inom el och vvs

Vår bredd gör att vi kan erb­ju­da anpas­sade lös­ningar till dig som kund. Vi tar hand om allt från ser­vice, sol­celler, spol­bil, lad­dboxar och myck­et annat.

Symbol hexagon

Kort uppstartssträcka

Vi är det lil­la före­taget med den sto­ra kapaciteten. Det gör att vi snabbt kan kom­ma igång med våra kunder.

Ett serviceavtal där mycket eller lite ingår - du bestämmer

Med vår bakgrund som Sveriges största eljour med över 30 000 utförda jobb har vi skapat smarta och effektiva processer som gör oss till den perfekta servicepartnern.

Med oss får ni en servicepartner till allt inom el, vvs och spol! Vårt breda kunnande, moderna tänk och digitala arbetssätt banar väg för att vårt samarbete ska fungera på ett bra sätt.

Symbol pil gul

Fastighetsbolag

Vi job­bar idag med löpande ser­vice­jobb till några av Sveriges störs­ta fastighetsägare.

Symbol pil gul

Energiföretag

Jourav­tal och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta aktörer.

Symbol pil gul

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller.

Symbol pil gul

Elbilstillverkare

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Sto­ra som små.

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.