Artikel laddboxar

Hur många laddboxar behövs installeras i Sverige?

Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och för att stödja denna utveckling krävs det en tillräcklig infrastruktur för laddning av bilarna. 

I denna artikel kommer vi att diskutera hur många laddboxar som behöver installeras i Sverige för att möta den ökande efterfrågan på elbilar och vad som krävs för att göra det möjligt.

Transportstyrelsen rapporterade att det fanns cirka 116 000 elbilar i Sverige 2021. Enligt Power Circle, en svensk organisation som arbetar för att främja elektrifiering och hållbarhet, kan antalet elbilar på svenska vägar öka till 1,2 miljoner stycken år 2030. Detta innebär att cirka 300 000 laddboxar behöver installeras för att möta behoven av laddning för dessa elbilar.

Antalet laddboxar som finns i Sverige idag:

Statens Energimyndighet rapporterade att det fanns cirka 45 000 publika laddboxar i Sverige i november 2021. Dessutom fanns det ungefär lika många privata laddboxar. Även om det finns en laddbox för varje elbil i genomsnitt, är antalet laddboxar ojämnt fördelat och vissa områden har betydligt färre laddboxar än andra. Detta kan vara ett hinder för elbilsägare som behöver ladda längs med sin resväg.

Utmaningar med att installera fler laddboxar:

En av de största utmaningarna med att installera fler laddboxar är att hitta platser där de kan installeras. Många platser är redan upptagna av andra funktioner, och det kan vara svårt att hitta tillräckligt med utrymme för att installera fler laddboxar. Dessutom kan installationen vara kostsam.

Resultat av en undersökning bland elbilister:

Det har också genomförts undersökningar bland elbilister i Sverige och resultatet visade att 70,4% av de tillfrågade anser att det finns tillräckligt med laddstolpar i Sverige. Även om detta är en positiv siffra är det viktigt att notera att det finns en ojämn fördelning av laddboxar i Sverige och att det kan vara utmaningar för vissa elbilister att hitta tillräckligt med laddningsmöjligheter.

Vad kan göras för att öka antalet laddboxar i Sverige?

För att öka antalet laddboxar i Sverige krävs det en gemensam ansträngning från både offentliga och privata aktörer. Här är några saker som kan göras för att öka antalet laddboxar:

  1. Incitament för laddboxinstallationer - Genom att erbjuda skattelättnader eller andra incitament kan fler företag och fastighetsägare bli motiverade att installera laddboxar på sina platser.
  2. Offentliga satsningar - Genom att öka offentliga satsningar på laddinfrastruktur kan fler laddboxar installeras på allmänna platser, såsom parkeringsplatser och gator.
  3. Samarbeten mellan aktörer - Genom samarbeten mellan energibolag, fastighetsägare och kommuner kan fler laddboxar installeras på platser som är strategiskt placerade för elbilister.
  4. Ökad medvetenhet - Genom att öka medvetenheten om fördelarna med elbilar och laddinfrastruktur kan fler personer bli motiverade att installera laddboxar på sina platser.
  5. Teknologisk utveckling - Genom fortsatt teknologisk utveckling kan laddboxar bli billigare och mer effektiva, vilket kan göra det mer attraktivt för fler personer att installera dem.

Sammanfattningsvis är antalet laddboxar i Sverige i nuläget tillräckligt för att stödja den nuvarande mängden elbilar, men med en förväntad ökning av antalet elbilar behöver fler laddboxar installeras för att möta efterfrågan. Genom gemensamma ansträngningar från olika aktörer kan antalet laddboxar ökas och infrastrukturen för elbilar i Sverige stärkas.

Laddbox

Som du kan se är det viktigt att ha en tillräcklig mängd laddboxar för att stödja den ökande efterfrågan på elbilar i Sverige. På IPIS är vi medvetna om detta och är stolta över att vara en del av lösningen genom att erbjuda högkvalitativa och pålitliga laddboxinstallationstjänster. Vi investerar kontinuerligt i vår teknik och personal för att möta den ökade efterfrågan på laddboxinstallationer i framtiden. Med vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa företag och organisationer att leverera en komplett lösning för sina slutkunder. 

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig att möta behoven hos elbilister med vår laddboxinstallationstjänst.