Ipis dubbel2

Vi revolutionerar installationsbranschen sedan 2020

Sedan starten 2020 har vi på IPIS strävat efter att göra något annorlunda. Vi vill inte bara vara en del av installationsbranschen. Vi vill revolutionera den. Med våra smarta digitala flöden erbjuder vi dig Sveriges största nätverk av installatörer.

Vi tar hand om allt från första kundkontakten till slutförd installation. Oavsett om det rör sig om en komplicerad installation eller löpande underhåll hjälper vi dig, så du kan fokusera på ditt – och dina kunder på sitt.

Las mer om var plattform

Sym­biosen mel­lan män­niska och system

Vår utbil­dade per­son­al finns till­gäng­lig dygnet runt, året runt för att hjäl­pa dig med dina frågor. 

Till sin hjälp har de en plat­tform med mod­er­na flö­den där alla involver­ade parter snabbt kan få bekräf­telse på ären­det, lad­da upp bilder och övrig infor­ma­tion, stäl­la och få svar på kom­plet­terande frå­gor – helt anpas­sat efter var­je unikt ärende.

Installationspartner push

Instal­la­tion­er anpas­sade för dig

För oss är var­je instal­la­tion ett unikt flöde och genom våra smar­ta lös­ningar kan vi snabbt och effek­tivt hantera sto­ra mängder instal­la­tion­er åt våra kunder. 

Oavsett upp­drag hjälper vi dig hit­ta den bäs­ta installationslösningen.

Kundresan push mobil

Fokus på den per­fek­ta kundresan

För oss är det vik­tigt att du och dina kun­der får ett proff­sigt bemö­tande innan, under och efter processen.

Där­för job­bar vi med den per­fek­ta mix­en av smar­ta dig­i­ta­la flö­den och duk­tigt per­son­al, för att vi vet hur vik­ti­ga dina kun­der är och vi finns här för att för­bät­tra dina kundflöden. 

Ipis direkt push

IPIS Direkt ska­par tryg­ghet i din fastighet

IPIS Direkt är vår tjänst för kun­der som vill göra sin fastighet tryg­gare och säkrare. 

Som kund med till­gång till IPIS Direkt har du en mängd för­mån­er, inklu­sive en egen tele­fon­lin­je, beman­nad chat och kon­tak­t­mail för att boka både jour- och plan­er­ade arbeten.

Nyheter från IPIS

Följ med oss på IPIS och håll dig uppdaterad om det senaste som händer! Vi bjuder på spännande och intressanta artiklar som håller dig informerad om allt från teknik och innovation till trender inom branschen. Missa inte chansen att ta del av vår kunskap och erfarenhet och vad som händer på vårt företag.

Ipis offerta dorunner

IPIS ❤ Offerta & Dorunner

IPIS har idag tecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Offerta (ägs av Fortnox) och Dorunner om att slå ihop våra verksamheter till ett gemensamt bolag. Målet är att affären ska slutföras under Q4 2024.

Tillsammans kommer vi skapa Sveriges största marknadsplats för hantverkstjänster.

Läs mer

Artikel energidata

IPIS tecknar avtal med EnergiData A/S om installation av energioptimeringssystem.

IPIS är glada över att tillkännage undertecknandet av ett betydelsefullt avtal med danska EnergiData A/S för installationen av ett avancerat energioptimeringssystem för en av Sveriges mest prominenta retailkedjor. Detta samarbete välkomnar en ny era av energieffektivitet och miljömedvetenhet inom retailbranschen. 

Läs mer

Artikel lowery

IPIS x Lowery - Hållbarhet i fokus

Samarbete som formar framtiden: IPIS och Lowery skapar heltäckande energilösningar

IPIS är stolta över att kunna gå ut med vårt strategiska samarbete med Lowery, som är ledare inom området för digitaliserad energioptimering och en leverantör av EMS (Energy Management System)-plattform. 

Vårt samarbete erbjuder Lowerys kunder tillgång till en omfattande lösning där Lowerys innovativa teknologi och expertis möter vårt nätverk och installationskompetens.

Läs mer

Artikel ipis direkt

Nu lanserar vi IPIS Direkt mot bostadsrättsföreningar!

Som BRF-representant kan det vara en utmaning att ta hand om din fastighet på ett effektivt och tryggt sätt. 

Men med IPIS Direkt som din partner kan du få tillgång till prioriterad service, moderna installationstjänster och andra fördelar som gör det enklare för dig att ta hand om din fastighet. I den här artikeln tittar vi närmare på IPIS Direkt och vad de kan erbjuda dig som fastighetsägare eller BRF-representant.

Läs mer

Artikel laddboxar

Hur många laddboxar behövs installeras i Sverige?

Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och för att stödja denna utveckling krävs det en tillräcklig infrastruktur för laddning av bilarna. 

I denna artikel kommer vi att diskutera hur många laddboxar som behöver installeras i Sverige för att möta den ökande efterfrågan på elbilar och vad som krävs för att göra det möjligt.

Läs mer

Artikel solceller

Solceller för BRF: IPIS hjälper till med installationen

Bostadsrättsföreningar har många faktorer att ta hänsyn till när det gäller att ta beslut om investeringar. En investering i solceller kan dock ge föreningen en mängd fördelar, både ekonomiskt och miljömässigt. 

Som experter på hållbarhet och energilösningar har IPIS samlat all information du behöver för att ta de första stegen mot att installera solceller på taket.

Läs mer

Artikel alltek

Ett framtidens partnerskap: Alltek AB och IPIS

På IPIS, strävar vi efter att omdefiniera landskapet inom installationstjänster genom en kombination av mänsklig expertis och ledande teknologi. Som rikstäckande installationsföretag, optimerar vi varje aspekt av kundupplevelsen i installationsbranschen. Med fokus på era behov erbjuder vi en sömlös och flexibel service som överträffar förväntningarna.

Vårt samarbete med Alltek AB, stolthet i vår gemenskap av över 40 engagerade professionella, är ett strålande exempel på hur vår plattform understödjer tillväxt och stabil utveckling.

Läs mer

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.