Ipis direkt hero

IPIS Direkt – trygghet för din BRF & Fastighet

IPIS Direkt är vår tjänst för kunder som vill göra sin fastighet tryggare och säkrare. Som kund med tillgång till IPIS Direkt har du en mängd förmåner, inklusive en egen telefonlinje, bemannad chat och kontaktmail för att boka både jour- och planerade arbeten.

Vi vill göra det enkelt för dig att få hjälp när du behöver det och är alltid redo att hjälpa dig med frågor eller boka ett servicearbete. Som en extra förmån ger vi dig 10% rabatt på allt arbete vi utför, både för bostadsrättsföreningen och dina medlemmar.

Anslut din brf

Anslut din BRF?

Vill du få till­gång till alla förde­lar med IPIS Direkt? 

Fyll i vårt enkla for­mulär för att anslu­ta dig och få till­gång till vår pri­or­it­er­ade ser­vice, egen tele­fon­lin­je och beman­nad chat för att boka både jour- och plan­er­ade arbeten.

Just nu! Kost­nads­fritt hela förs­ta året.

Portalen mobil

Redan kund? Klic­ka här för att kom­ma till portalen.

Som befintlig kund hos IPIS Direkt kan du enkelt log­ga in på vår kund­por­tal för att föl­ja dina pro­jekt och se sta­tusup­p­da­teringar. Besök por­tal­en idag för att hål­la koll på dina instal­la­tion­er och ha full­ständig trans­parens i alla dina projekt.

Fastighetsagare mobil

Fastighet­sä­gare?

Vi erb­jud­er ock­så IPIS Direkt och anpas­sade lös­ningar till både sto­ra och små fastighet­sä­gare i hela Sverige.

IPIS Direkt – Vi ansvarar för tryggheten

IPIS erbjuder moderna och nytänkande installationstjänster för fastighetsägare och BRF. Med över 40 000 installationer utförda de senaste två åren har IPIS utvecklat robusta processer och rutiner för högkvalitativa projekt. IPIS Direkt ger kunder tillgång till prioriterad service, egen telefonlinje, bemannad chatt och rabatterade priser.

Prioriterad service

Som en IPIS Direkt-kund får du pri­or­itet när du kon­tak­tar oss. Vi sät­ter dig i förs­ta hand och ser till att du får den hjälp du behöver så snabbt som möjligt.

Egen telefonlinje

Vi erb­jud­er en egen tele­fon­lin­je där du kan ringa och få direk­tkon­takt med våra oper­atör­er. Du slip­per vän­ta i kö och kan enkelt boka både jour- och plan­er­ade arbeten.

Bemannad chat

Vi har en beman­nad chat där du kan få hjälp med alla dina frå­gor och fun­deringar. Du kan enkelt skic­ka med­de­landen till vårt team och få snab­ba svar.

10% rabatt

Som IPIS Direkt-kund får du 10% rabatt på allt arbete vi utför, både för BRF:n och dess medlem­mar, föru­tom offer­erade arbeten. Vi vill hjäl­pa dig att spara tid och pengar.

IPIS Direkt ger dig en enklare vardag

Med IPIS Direkt får du tillgång till en rad fördelar som gör din vardag enklare. Vi tar hand om allt från larm och bevakning till solceller och laddboxar, och vi gör det enkelt för dig att få hjälp när du behöver det.

Med oss får du en tryggare fastighet.

Jouravtal

Ingår i IPIS Direkt. Vi ser till att ni alltid får hjälp när något akut dyk­er upp.

Serviceavtal

Ingår i IPIS Direkt. Allt från min­dre ser­vice­jobb till större stamrenoveringar.

Grön teknik

Vi installer­ar, drift­sät­ter och sköter om era sol­celler och era laddboxar

En kontakt

Som ansluten kund får du en pro­jek­tledare som hanter­ar och kan er fastighet.

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.