Installationspartner

Hela Sveriges installationspartner! Ett avtal, en kontakt och tusentals installatörer.

Vi är stolta över att erbjuda en unik tjänst som är tillgänglig i hela Sverige. Vi har ett stort nätverk av erfarna installatörer som är redo att ta hand om allt från mindre installationer till stora projekt.

Ett avtal med oss innebär att du får tillgång till en kontakt som kan hjälpa dig att lösa alla dina installationsbehov. Våra tjänster inkluderar allt från elektrisk installation, VVS och rörinstallation, till solcellsanläggningar och smarta hem-lösningar.

Ett stort digitalt fokus tillsammans med vårt stora nätverk betyder också att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser samtidigt som vi garanterar hög kvalitet på vårt arbete.

Ny typ av installationsforetag

Vi ska­par intäk­ter till våra kunder!

Vi på IPIS arbe­tar för att hjäl­pa våra kun­der att öka sina intäk­ter och för­bät­tra sin verk­samhet. Genom att ta del av vårt instal­la­tion­snätverk och utnyt­t­ja våra smar­ta dig­i­ta­la flö­den kan du dra nyt­ta av vår mod­er­na och inno­v­a­ti­va approach inom instal­la­tions­bran­schen. Vi strä­var efter att samar­be­ta med våra kun­der för att hit­ta lös­ningar som funger­ar för deras speci­fi­ka behov och mål. 

Till­sam­mans kan vi ska­pa pos­i­ti­va resul­tat och ta din verk­samhet till näs­ta nivå! 

Smarta digitala floden mobil

Vi dig­i­talis­er­ar branschen

IPIS är ett före­tag som strä­var efter att sam­man­föra det tra­di­tionel­la instal­la­tions­före­taget med det mod­er­na techbolaget. 

Med smar­ta dig­i­ta­la lös­ningar kan vi hantera, utföra och rap­portera sto­ra mängder av instal­la­tion­er på rik­stäckande nivå. 

En kontakt

Hur funkar det?

Häng med så tar vi med dig från ett förs­ta möte till en utförd instal­la­tion. På det enkla sät­tet, pré­cis som det ska vara.

Tes­ta en instal­la­tion­spart­ner som frigör tid och ska­par mervärde för våra avtalskunder. 

Ett företag med många lösningar

Vi hjälper dig som kund och har idag kunder inom många olika branscher. Ibland löser vi ett akut problem eller trygghet i form av ett jouravtal. I många fall jobbar vi med avtalsinstallationer eller löpande serviceavtal.

Då vi har byggt vårt företag på ett modernt sätt kan vi snabbt anpassa oss och erbjuda lösningar utifrån våra kunders behov.

Brf ingang

Fastighetsägare

Som fastighetsägare kan du dra nytta av våra skräddarsydda installationslösningar, serviceavtal. Besök vår sida för fastighetsägare för att lära dig mer och se hur vi kan hjälpa dig.

Larm ingang

Säkerhet & bevakning

Vi på IPIS samarbetar med många av de stora säkerhets- och bevakningsföretagen i Sverige. Genom att använda oss kan de utveckla och skapa nya intäktsmöjligheter i sitt dagliga arbete.

Natagare ingang

Nätägare

Som nätägare kan du dra nytta av vårt installationsnätverk och vår erfarenhet av att hantera stora mängder installationer. Vi utvecklar er affär!

Solcell ingang

Solceller

Vi på IPIS kan hjälpa dig med allt från installation till underhåll och reparation. Besök vår sida för solceller för att se hur vi kan hjälpa till.

Laddbox ingang

Laddbox

Vi på IPIS erbjuder installation av laddboxar. Besök vår sida för laddboxar för att se hur vi kan hjälpa dig att utöka ert nätverk och sälja fler laddboxar.

Ipis direkt ingang

IPIS Direkt

Med IPIS Direkt kan du få snabb hjälp dygnet runt om något skulle hända. Besök vår sida för att se hur du kan bli skyddad och få flera fördelar med IPIS Direkt.

Jouravtal ingang

Jouravtal

Med vårt jouravtal kan du få snabb hjälp dygnet runt om något skulle hända med din fastighet eller BRF. Besök vår sida för jouravtal för att se hur du kan bli skyddad.

Serviceavtal ingang

Serviceavtal

Med ett serviceavtal kan du känna dig trygg. Besök vår sida för serviceavtal för att se hur du kan få hjälp med underhåll och reparationer från IPIS.

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.